Tuotantoon integroitu kunnossapito

Tuotantoon integroitu kunnossapito – käyttövarmuutta ja tuotantotehokkuutta

Kunnossapidon toimintamalli ja johtaminen rakennetaan hyödyntäen KP-ServicePartner Oy:n integroidun kunnossapidon elementtejä ja työkaluja sekä asiakkaan parhaita käytäntöjä ja prosesseja. Toiminnassa hyödynnetään myös OEM-laitevalmistajien erikoisosaaminen ja kansainvälisesti parhaiden kunnossapitokäytäntöjen implementointi kustannustehokkaaseen kunnossapitoon sekä oman henkilöstön kehittämiseen.

Kunnossapidon kustannus, suunnitelmallisuus, systemaattisuus ja ennakoitavuus paranevat samalla, kun kunnossapitokustannukset laskevat tuotantomäärään suhteutettuna.

Älykkäiden etävalvontaratkaisuiden avulla saavutamme ennustavan ja läpinäkyvän kunnossapidon asiakkaille. Etävalvontaratkaisuiden avulla kehitämme laitteiden ja prosessin käyttövarmuutta ja vähennämme huoltoseisokkeihin tarvittavaa tuotantoaikaa.

Tavoitteena on kokonaishyödyn optimointi niin kunnossapitokustannusten kuin kunnossapidon panostuksista kasvavan tuotantotehokkuuden osalta.

Lopputulos tukee asiakkaan kilpailukykyä maksimaalisesti laitoksen elinkaaren eri vaiheissa ja vaihtelevissa markkinatilanteissa.