Palvelu- ja huoltosopimukset

Palvelu- ja huoltosopimukset

Palvelu- ja huoltosopimuksen avulla varmistetaan asiakkaan laitteiden ennakkohuollot ja korjaukset joustavasti ja kustannustehokkaasti. Sopimuslaajuus ja palvelumalli sovitetaan asiakkaan laitteiden ja tuotannon vaatimusten mukaisesti.

Yhteistyön alussa käydään läpi palvelutarpeet ja asiakasvaatimukset töiden toteuttamiseen liittyen jonka jälkeen KP-ServicePartner Oy ottaa sovitun työkokonaisuuden vastuulleen.

Huoltosopimus räätälöidään aina asiakastarpeiden mukaan helpottamaan asiakkaan jokapäiväistä toimintaa.

Ennakkohuolto- ja käynnissäpitoratkaisussa hyödynnetään laitevalmistajan OEM osaaminen sekä ennakkohuoltojen vakiotyösuunnitelmat ja jaksotuksen optimointi.

Palvelukokonaisuuteen kuuluu

 • Ennakkohuolto-ohjelman rakentaminen ja kehittäminen laitteiden sekä tuotannon vaatimusten mukaisesti
 • Kunnossapidon johtamisjärjestelmä asiakkaalle ennakkohuoltojen, korjaus-, kehitys- ja projektitöiden hallintaan
 • Töiden ja kustannusten raportointi laitteittain ja asiakkaan kanssa sovitulla tavalla
 • Korjauspalvelu 24/7 tuotannon tarpeiden mukaisesti
 • Varaosien ja tarvikkeiden hankinta ja hallinta
 • Kunnossapidon töiden ja kustannusten raportointi
 • Kunnossapidon kustannuksen budjetointi ja raportointi
 • Laatujärjestelmien ja auditointien vaatimusten mukainen toiminta ja dokumentit kunnossapidosta
 • Laitteiden elinkaaren suunnittelu ja OPEX CAPEX -optimointi
 • Etävalvontaratkaisuillamme pystymme valvomaan asiakkaidemme laitteiden kunnon ja käytettävyyden reaaliaikaisesti
 • Laiteturvallisuuden kehitysprojektit

Toimialat

 • Paperi- ja selluteollisuus
 • Sahat
 • Energia- ja kierrätysteollisuus
 • Konepaja- ja kappaletavarateollisuus
 • Rakennusaine- ja betoniteollisuus
 • Metalliteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Elintarviketeollisuus

Laitteet ja järjestelmät

Sähkö ja automaatio

 • Sähköjakelu, muuntajat ja keskukset
 • Taajuusmuuttajat ja käytöt
 • PLC-, DCS, Automaatiojärjestelmät (ABB, METSO)
 • Kenttälaitteet ja instrumentointi
 • Turvalaitetestaukset
 • Sähkömoottorit

Mekaaninen kunnossapito

 • Pumput ja puhaltimet
 • Kytkimet
 • Telat, kaavarit ja oskillointilaitteet
 • Vaihteistot ja voimansiirto
 • Kuljettimet
 • Syöttimet ja kuljetinruuvit
 • Kahmarit ja kourat
 • Seulat ja täryt
 • Murskaimet
 • Jauhimet
 • Sekoittajat
 • Tiivisteet
 • Venttiilit
 • Putkistot
 • Hydrauliikkasylinterit ja -järjestelmät