Huollot, korjaukset, varaosat ja varaosavalmistus

Huollot, korjaukset, varaosat ja varaosavalmistus

KP-ServicePartner Oy on kustannustehokas kumppani projekti- ja seisokkitöissä. Joustava ja osaava henkilöstömme tuntee turvalliset työskentelytavat sekä asennus- että huoltotöissä. Suunnittelun ja aikataulujen toteutuminen sovitun mukaisesti ovat vahvuuksiamme, joiden pohjalle asiakkaiden luottamus rakentuu.

Vanhan varaosan perusteella suunnittelemme ja valmistamme uuden varaosan. Joissain tilanteissa uuden varaosan suunnittelu ja piirtäminen vanhan varaosan perusteella on kustannustehokkain ja ainoa vaihtoehto jatkaa laitteen käyttöä ja elinkaarta hallitusti.

Varosan valmistaminen tehdään nopeasti ja joustavasti omassa koneistamossa. Koneistus- ja levytyöyksikkö on erikoistunut varaosien ja komponenttien valmistamiseen.

Toimialat

 • Paperi- ja selluteollisuus, sahat
 • Energia- ja kierrätysteollisuus
 • Konepaja- ja kappaletavarateollisuus
 • Rakennusaine- ja betoniteollisuus
 • Metalliteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Elintarviketeollisuus

Laitteet ja järjestelmät

Sähkö ja automaatio

 • Sähköjakelu, muuntajat ja keskukset
 • Taajuusmuuttajat ja käytöt
 • PLC-, DCS, Automaatiojärjestelmät
 • Kenttälaitteet ja instrumentointi
 • Turvalaitetestaukset
 • Sähkömoottorit

Mekaaninen kunnossapito

 • Pumput ja puhaltimet
 • Kytkimet
 • Telat, kaavarit ja oskillointilaitteet
 • Vaihteistot ja voimansiirto
 • Kuljettimet
 • Syöttimet ja kuljetinruuvit
 • Kahmarit ja kourat
 • Seulat ja täryt
 • Murskaimet
 • Jauhimet
 • Sekoittajat
 • Tiivisteet
 • Venttiilit
 • Putkistot
 • Hydrauliikkasylinterit ja -järjestelmät