Etävalvonta ja älykkäät laitteet

Etävalvonta ja älykkäät laitteet

 

Reaaliaikainen kunnonvalvonta mahdollistaa ennustavan kunnossapidon ja tarvittaessa nopean asiantuntijatuen

Trendion

Reaaliaikainen kunnonvalvonta mahdollistaa ennustavan kunnossapidon ja tarvittaessa nopean asiantuntijatuen.

 • Nostureiden radankunnonvalvonta
 • Nostureiden kunnonnonvalvonta
 • Nostureiden käytön- ja elinkaaren analysointi

 

Tiedonkeräys-, analysointi- ja optimointijärjestelmä

Apollo

Tiedonkeräys-, analysointi- ja optimointijärjestelmä, joka mahdollistaa:

 • Tuotannon määrän, nopeuden ja laadun reaaliaikaisen seurannan
 • Hyödykkeiden ja energiatehokkuuden mittaamisen
 • Raportoinnin ja analysoinnin
 •  Tuotantotehokkuuden kehittämisen
 •  Energiatehokkuuden kehittämisen
Tiedonhallintajärjestelmä kunnossapidon ohjaukseen ja analysointiin

Kuppi

Tiedonhallintajärjestelmä kunnossapidon ohjaukseen ja analysointiin mahdollistaa:

 • Työ- ja laiteturvallisuuden hallinnan
 • Kunnossapidon suunnittelun, töiden hallinnan,
  raportoinnin ja analysoinnin
 • Varastojen ja varaosien hallinnan
 • Toimittajien rekisterit ja hinnastot
 • Helpon ja selkeän mobiilikäytön
 • Henkilöstön koulutus ja osaamisrekisterit
 • Laitteiden elinkaaren hallinnan

KP-ServicePartner Oy:n älykkäät laitteet -tuoteperheen Trendion-etävalvontajärjestelmä ennustaa laitteiden vikaantumista ja ennakkohuollon tarvetta. Etävalvontaa kannattaa aina harkita, jos laite on niin kriittinen, että se voi pysäyttää tuotannon. Etävalvonnan seurauksena ei tehdä mitään ylimääräistä tai turhaa, vaan kaikki toimenpiteet perustuvat suunnitelmaan. Lisäarvoa tuo algoritmien käsittely ja analysointi sekä asiantuntijan tekemät – todellisiin tarpeisiin perustuvat – toimenpidesuositukset.

Etävalvonnan tehtävänä on varmistaa häiriötön tuotanto ja antaa tuotantoväen keskittyä oleelliseen.

 Lisätietoja:

Trendion

Etätuki, analysointi- ja asiantuntijapalvelut

 • Vianmääritys ja ongelmanratkaisu asiantuntijapalvelut
 • Online analysointipalvelut
 • Käyttövarmuuden optimointi
 • Käyttäjien tuki ongelmatilanteissa
 • Käyttäjien sekä kunnonvalvonnan ja kunnossapidon koulutuspalvelut
 • Elinkaarianalyysien asiantuntijapalvelut

Etävalvontapalvelun hyödyt:

 • Antaa reaaliaikaisen ja todellisen tiedon laitteiden ja prosessin kunnosta ja käytöstä
 • Mahdollistaa suunnitelmallisen ja tarveperusteisen kunnossapidon
 • Antaa todelliset tiedot laitteiden käyttövarmuuden kehittämiseen
 • Mahdollistaa merkittävät säästöt tuotanto- ja kunnossapitokustannuksissa
 • Trendion etävalvonta ratkaisu:
  • Kunnonvalvonnan tiedot läpinäkyvästi saatavilla käyttäjille, asiantuntijoille ja tuotannon suunnitteluun
  • Verkkoselainpohjainen käyttöliittymä, aina käytettävissä
  • 3G/4G tiedonsiirron
  • Nopea ja helppo asentaa
  • Kevyet aloituskustannukset

Soveltuu lähes kaikkiin pyöriviin laitteisiin.