Nosturitarkastukset

KP-Nosturitarkastus

Onnistunut tarkastushuolto on kustannustehokas ja läpinäkyvä!

Oikea-aikainen huolto ja määräaikaistarkastus antavat aina hyvän kokonaiskuvan nosturin kunnosta. Huolto ennen tarkastusta varmistaa, että nosturiin ei jää erillisiä huoltokäyntejä vaativia korjauskohteita. Näin ennakoidaan ja hallitaan sekä riskit että kustannukset, ja samalla taataan nosturin häiriötön käynti.

Sertifioidut tarkastajat

KP-Nosturitarkastus on teollisuusnostureihin keskittynyt tarkastuspalvelu. Laadukkaan tarkastuksen edellytys on nostureiden rakenteen ja toiminnan sekä käyttökohteen tunteminen. Ammattitaitoinen tarkastaja ja nykyaikaiset työvälineet varmistavat sekä läpinäkyvän että nopean raportoinnin heti työn valmistuttua. Tarkastuksen lopputuloksena on turvallinen nosturi ja suunnitelma nosturin käyttövarmuuden varmistamisesta.

Kaikilla KP-Nosturitarkastuksesta vastaavilla asentajilla on henkilökohtainen tarkastajan pätevyys, jonka edellytyksenä on pitkä työkokemus teollisuusnostureista.  Virallisen tarkastussertifikaatin hyväksyy kolmas riippumaton osapuoli. Tarkastuspätevyys kattaa nosturivalmistajien teollisuusnosturit ja ketjunostimet (esimerkiksi ABUS, Stahl, KCI, Demag, SWF).

Perusteellinen määräaikaistarkastus

Perusteellinen määräaikaistarkastus tehdään nostolaitteelle sen lähestyessä valmistajan määrittelemää käyttöluokan ja -kohteen mukaista suunnittelurajaa. Tarkastuksen ajankohtaan vaikuttavat nosturilla todellisuudessa nostetut kuormat ja käyttötunnit sekä nosturin huoltohistoria ja korjaukset huomioiden sen, että tarkastus toteutetaan kuitenkin viimeistään 10 vuoden kuluessa nostolaitteen ensimmäisestä käyttöönotosta.  KP-Nosturitarkastus huolehtii asiakkaan puolesta siitä, että lakisääteiset tarkastukset on tehty ajallaan ja asiakkaalla on tarvittavat tiedot hyvissä ajoin etukäteen.

Tarkastuksessa käytetään NDT-menetelmiä ja tallentavia tarkastuskameroita. Perusteellisessa määräaikaistarkastuksessa nosturin teräsrakenteet sekä nosturin turvallisuuteen vaikuttavat tärkeimmät osakokonaisuudet tarkastetaan. Nosturista puretaan nostolaitteistoa niin, että tarkastaja voi luotettavasti arvioida osien kunnon ja mahdolliset poikkeamat.

Läpinäkyvä jäljitettävyys

KP-Nosturitarkastus käyttää tarkastustoiminnan raportointiin uusimpia teollisuusnostureiden tarkastukseen kehitettyjä työmenetelmiä ja -välineitä, joilla varmistetaan laadukas ja kustannustehokas toiminta. Havaintojen ja tehtyjen toimenpiteiden läpinäkyvä jäljitettävyys kaikille on tärkeää riskien hallinnan ja nostureiden häiriöttömän käytön turvaamiseksi.

  • Tarkastus- ja raportointityökalu – I-kuppi
  • Kunnossapitojärjestelmä – KUPPI
  • Yhteinen näkymä tiedostoihin Sharepointin kautta

Nostureiden tarkastusten asetukset ja määritelmät:

  • Käyttöönottotarkastus VNa 403/2008 33§
  • Määräaikaistarkastus VNa403/2008 34§ (kerran vuodessa)
  • Perusteellinen määräaikaistarkastus VNa403/2008 35§ (purettuna tarkastus n. 10 vuoden välein)
  • Nostureiden koekäyttö suurimmalla sallitulla kuormalla (n. 4 vuoden välein)
  • Nostoapuvälineiden tarkastukset

Yhteyshenkilöt

Juha Jauhiainen

Puhelin

044 762 2550

Sähköposti

juha.jauhiainen@kp-servicepartner.com

Markku Glumerus

Puhelin

044 762 2560

Sähköposti

markku.glumerus@kp-servicepartner.com