Nosturihuolto ja modernisoinnit

Nosturihuolto

Nosturihuollot – ennakkohuollot ja tarkastukset

Suunnitelmallisella ennakkohuollolla varmistetaan nostureiden turvallinen käyttö. KP- ServicePartner huolehtii suunnitelmallisesti ja läpinäkyvästi nostureiden huollot ja tarkastukset niin, että asiakkaalle jää aikaa keskittyä omaan liiketoimintaan ilman huolta nostureista ja nostoapuvälineistä.

Palvelu- ja huoltosopimus

Palvelu- ja huoltosopimuksen avulla varmistetaan asiakkaan nostureiden ja nostoapuvälineiden ennakkohuollot ja määräaikaistarkastukset sekä korjaukset joustavasti ja kustannustehokkaasti. Sopimuslaajuus ja palvelumalli sovitetaan asiakkaan nostureiden- ja tuotannon vaatimusten mukaisesti.

Kunnossapidon (KUPPI) johtamisjärjestelmän kautta asiakas näkee läpinäkyvästi ennakkohuoltojen, tarkastusten korjaus-, kehitys- ja projektitöiden tilanteen sekä töiden- ja kustannukset laitteittain asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

Ennakkohuolto ja määräaikaistarkastuksissa hyödynnetään nosturivalmistajan OEM osaaminen sekä ennakkohuoltojen vakiotyösuunnitelmat ja jaksotuksen optimointi.

Yhteistyön alussa käydään läpi palvelutarpeet ja asiakasvaatimukset töiden toteuttamiseen liittyen, jonka jälkeen KP-ServicePartner ottaa sovitun työkokonaisuuden vastuulleen.

Palvelukokonaisuuteen kuuluu

Määräaikaistarkastukset, perusteelliset määräaikaistarkastukset ja koekäytöt

 • Käyttöönottotarkastus VNa 403/2008 33§
 • Määräaikaistarkastus VNa403/2008 34§ (kerran vuodessa)
 • Perusteellinen määräaikaistarkastus VNa403/2008 35§ (purettuna tarkastus n. 10-vuoden välein)
 • Nostureiden koekäyttö suurimmalla sallitulla kuormalla (n. 4-vuoden välein)

Ennakkohuollot

 • Ennakkohuolto ohjelman rakentaminen, kehittäminen nostureiden – ja tuotannonvaatimusten mukaisesti
 • Ennakkohuoltojen tekeminen ja parannus – ja kehitysesitykset
 • Asiakkaalle kunnossapidon johtamisjärjestelmän (KUPPI ) ennakkohuoltojen, tarkastusten, korjaus ja kehitystöiden hallintaan
 • Töiden – ja kustannusten raportointi laitteitaan ja asiakkaan kanssa sovitulla tavalla
 • Nostureiden korjauspalvelu 24/7 tuotannon tarpeiden mukaisesti

Palvelu

 • Varaosien, tarvikkeiden hankinta ja suositukset
 • Töiden ja kustannusten analysoinnin ja raportoinnin.
 • Kunnossapidon budjetoinnin
 • Laatujärjestelmien ja auditointien vaatimusten mukaisen toiminnan ja dokumentit kunnossapidosta
 • Laitteiden elinkaaren suunnittelun ja OPEX CAPEX optimoinnin
 • Nostureiden etävalvontaratkaisuillamme pystymme valvomaan asiakkaidemme nostureiden kunnon ja käytettävyyden reaaliaikaisesti

Nostureiden huollot ja korjaukset 24/7

Nostureiden häiriötilanteissa ja korjauksissa KP-ServicePartner Oy:n laaja huoltoverkosto palvelee nopeasti ja joustavasti

Nosturitarkastus ja nostoapuvälinetarkastus

 • Käyttöönottotarkastus VNa 403/2008 33§
 • Määräaikaistarkastus VNa403/2008 34§ (kerran vuodessa)
 • Perusteellinen määräaikaistarkastus VNa403/2008 35§ (purettuna tarkastus n. 10-vuoden välein)
 • Nostureiden koekäyttö suurimmalla sallitulla kuormalla (n. 4-vuoden välein)
 • Nostoapuvälineiden tarkastukset

Koulutukset nostureiden käyttäjille ja kunnossapidolle

Tuotantoon integroitu kunnossapito

Tuotantoon integroidussa kunnossapitomallissa hyödynnetään kumppanin ja KP-ServicePartner Oy:n paras osaaminen, käytännöt ja menetelmät. Tämä varmistaa käyttövarmuuden ja tuotantotehokkuuden kehittämisen. KP-ServicePartner Oy:n tuotantoon integroidussa kunnossapidossa tunnistetaan ja keskitytään asiakkaan kannalta tärkeimpiin asioihin. Toimintatapa mahdollistaa nopeammat vaikutukset valittuihin mittareihin ja tavoitteisiin.

Nostureiden ja nostimien elinkaarisuunnittelu varmistaa kumppanin vaatimusten mukaisen käyttövarmuuden sekä pidemmän aikavälin ennustettavuuden käyttökustannuksille ja investoinneille.

Älykkäiden etävalvontaratkaisuiden avulla saavutamme ennustavan ja läpinäkyvän kunnossapidon asiakkaille. Etävalvontaratkaisuiden kehitämme nostureiden käyttövarmuutta ja sekä vähennämme nosturihuoltojen ja tarkastusten vaatimaa tuotantoaikaa.

Yhteyshenkilöt

Mika Ekholm

Puhelin

044 762 2520

Sähköposti

mika.ekholm@kp-servicepartner.com

Markku Glumerus

Puhelin

044 762 2560

Sähköposti

markku.glumerus@kp-servicepartner.com

Juha Jauhiainen

Puhelin

044 762 2550

Sähköposti

juha.jauhiainen@kp-servicepartner.com