KP-ServicePartnerin palvelut ja tuotteet tuotetaan ISO 9001:2015-standardin mukaisesti

KP-ServicePartner Oy on uudistanut johtamisjärjestelmänsä varmistaakseen, että yhteistyö sidosryhmien kanssa toimii myös tulevaisuudessa. Bureau Veritas Certification myönsi toukokuussa 2018 KP-ServicePartnerin johtamisjärjestelmälle kansainvälisesti arvostetun sertifikaatin todistuksena laadunhallinnan toimivuudesta.

”Sertifikaatin avulla osoitamme, että KP-ServicePartnerin johtamisjärjestelmä on laadukkaasti toteutettu kokonaisuus. Olemme johtamisjärjestelmämme mukaisesti sitoutuneet toimimaan asiakaslähtöisesti huomioiden laatupolitiikan, laadulliset tavoitteet ja jatkuvan parantamisen periaatteen” , kertoo aluepäällikkö Aki Miettunen.

KP-ServicePartnerin visiona on olla asiakkaiden mielestä halutuin kunnossapidon kumppani. ISO 9001-standardin mukainen toiminta takaa yrityksen toimivat liiketoimintaprosessit ja siten edesauttaa tavoitteen toteutumista. ”Kun pystymme tunnistamaan ja täyttämään asiakkaittemme odotukset laadullisesti sekä turvallisesti, varmistamme myös asiakastyytyväisyyden jatkuvan kehittymisen”, toteaa Miettunen.