Smart Cranes Challenge with KP-ServicePartner Oy – Tulokset

KP-ServicePartner Oy kehittää teollisuusnosturien elinkaaripalveluita sekä älykkäitä etävalvontaratkaisujaan. Tuotekehityskumppanit valittiin Prizztechin kanssa toteutetulla Smart Cranes Challenge -innovaatiohaastekilpailulla.

Smart Cranes Challenge -haastekilpailun tavoitteena oli löytää innovatiivisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan kunnossapitoon liittyvän tiedon kerääminen teollisuusnostureiden elektroniikasta sekä sähkökomponenttien kunnosta. Lisäksi kilpailulla etsittiin teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan lisätä älyä nostolaitteisiin joiden huolto- ja kunnossapitopalveluista vastaamme.

Kilpailu tuotti useita ehdotuksia, joilla voidaan kehittää teollisuusnostureiden huolto- ja kunnossapitopalveluihin liittyviä älyratkaisuja. Ehdotukset liittyivät nostolaitteiden ennakoivan kunnossapitopalvelun sekä käytön ja elinkaaren optimoinnin kehittämiseen. KP-ServicePartner Oy:n asiantuntijatiimi arvioi ehdotukset muun muassa niiden innovatiivisuuden ja kaupallistamismahdollisuuksien sekä potentiaalisen asiakasarvon näkökulmista.

Haluamme palvella asiakkaitamme yksilöllisemmin ja laadukkaammin kuin muut. Siksi painotimme haastekilpailun osallistujille, että esitettävien ratkaisujen on tuotettava teollisuusasiakkaillemme arvoa, esimerkiksi tehostamalla nykyisiä palveluja tekemällä niistä laadukkaampia ja turvallisempia. Tämä näkyi selvästi ratkaisuehdotuksissa, kiittelee kehityspäällikkö Aki Vuorinen KP-ServicePartner Oy:ltä.

Haastekilpailuvaiheen kiinnostavimmiksi tuloksiksi arvioitiin Sata-Automaatio Oy:n ehdotus, jolla voidaan estää nostinten vinovetoja sekä Distence Oy:n ehdotuksessa esitetty sensori-, tiedonkeruu- ja rajapintaosaaminen. KP-ServicePartner Oy sopii näiden yritysten kanssa mahdollisten kehitysprojektien käynnistämisestä.

Lisäksi kiinnostusta herättivät lisätyn todellisuuden ratkaisut (augmented reality), joilla on mahdollista parantaa turvallisuutta ja tehostaa palveluliiketoimintaa. KP-ServicePartner Oy kartoittaa kohteita, joissa voitaisiin lähitulevaisuudessa pilotoida AR-ratkaisuja Rejlers Finland Oy:n sekä Fuusio Labs Oy:n kanssa.

Halusimme avata innovaatiohaastekilpailulla kehitystoimintaamme ja ottaa mukaan yrityksiä, joiden vahvuudet ovat muualla kuin teollisuusnostureiden huolto- ja kunnossapitopalveluissa. Olemme tyytyväisiä kilpailun tuloksiin. Saimme uusia ideoita ja löysimme mielenkiintoisia kumppaneita tuleviin kehitysprojekteihin, kertoo KP-ServicePartner Oy:n toimitusjohtaja Pekko Herola.