Smart Cranes Challenge with KP-ServicePartner Oy

KP-ServicePartner Oy käynnistää yhteistyössä Prizztechin kanssa Smart Cranes Challenge -haastekilpailun, jonka tavoitteena on löytää innovatiivisia teknologisia ratkaisuja nosturien huolto- ja kunnossapitopalvelun kehittämiseen. Olemme kehittäneet nostureiden etävalvontajärjestelmän, jolla valvotaan muun muassa nosturiradan kuntoa sekä seurataan nosturin käyttöprofiilia.

Etsimme haastekilpailulla ratkaisuja, jotka mahdollistavat kunnossapitoon liittyvän tiedon keräämisen teollisuusnostureiden elektroniikasta sekä sähkökomponenttien kunnosta. Olemme lisäksi kiinnostuneita teknologioista ja ratkaisuista, joilla voimme lisätä älyä nostolaitteisiin, joiden huolto- ja kunnossapitopalvelusta vastaamme. Tavoitteenamme on käynnistää kehityshankkeita haastekilpailussa menestyneiden yritysten kanssa.

Osallistuminen
Haastekilpailu on avoin. Osallistumisesta ei makseta korvausta.

Challenge Day
Challenge Day -tapahtuma järjestettiin 14.9.2017 Porin Kupariteollisuuspuistossa ravintola Kuparin Helmessä. Tapahtumassa esiteltiin teollisuusnostureihin liittyvä haaste, kerrottiin tavoiteltaviin ratkaisuihin liittyvistä vaatimuksista ja haastekilpailun etenemisestä. Tapahtuma tarjosi mahdollisuuden keskustella haasteeseen liittyvistä asioista KP-ServicePartner Oy:n asiantuntijoiden kanssa sekä tutustua yhtiön etävalvontaratkaisuihin.

Challenge Day -tapahtuma oli seurattavissa webcasting-lähetyksenä. Tallenne on katsottavissa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=8kdBGEdRGv8

Ratkaisuehdotukset
Ratkaisuehdotukset toimitetaan sähköisesti vapaamuotoisena kirjallisena dokumenttina 5.10.2017. mennessä: milab@prizz.fi.

Ratkaisuehdotuksen tulee sisältää:
– ratkaisua tarjoavan yrityksen/yritysten yhteystiedot
– kuvauksen tarjottavasta ratkaisusta
– suuntaa-antavan hinta-arvion (ei sitova)

Arviointikriteerit

Arvioinnissa painotetaan ratkaisuehdotuksen:
– innovatiivisuutta ja asiakasarvoa
– kaupallista potentiaalia ja teknistä toteutettavuutta
– integroitavuutta KP-ServicePartner Oy:n tietojärjestelmiin

Ehdotukset arvioivat KP-ServicePartner Oy:n asiantuntijat.

Luottamuksellisuus
Ratkaisuehdotukset käsitellään luottamuksellisina. Kaikki oikeudet säilyvät ehdotuksen tekijällä/tekijöillä.

Haastekilpailun mahdollistavat
KP-ServicePartner Oy
Prizztech Oy & Yhdistelmäinnovaatiot-hanke

Tiedustelut
Mikko Kotiranta | Prizztech Oy

044 710 5451 | mikko.kotiranta@prizz.fi