Pekko Herola nimitetty 1.1.2016 toimitusjohtajaksi

Pekko Herola on nimitetty toimitusjohtajaksi 1.1.2016 alkaen. Herola on toiminut varatoimitusjohtajana KP-Servicepartnerilla 1.8.2014 lähtien. Hänellä on hyvin monipuolinen työhistoria ja ennen KP-ServicePartneria Herola työskenteli ABB:llä Servicen myyntijohtajana sekä liiketoiminnan johdon eri tehtävissä.

Uuden strategian ja palveluiden jalkauttamisessa onnistuttiin suunnitelman mukaisesti sekä operatiivisen tehokuuden uudet toimintamallit ovat tuoneet hyviä tuloksia sekä asiakkaille että KP-Servicepartnerille.

Onnea ja menestystä uusiin haasteisiin!

Hallituksen puheenjohtaja
Juha Kuusisto